Służby specjalne z natury pozostają w zainteresowaniu opinii publicznej, mediów, organizacji pozarządowych oraz oczywiście polityków a ostatecznie rządu. Wynika to z banalnego faktu aury tajemniczości wokół ich działalności, realizowania interesów narodowych i osiągania celów strategicznych. Idąc dalej, ich udziału nie tylko w regionalnej ale i geopolitycznej rozgrywce, zapewnianiu zabezpieczenia interesów narodowych, zwłaszcza w czasach prób rewizji dotychczasowego porządku i stosunków międzynarodowych.

Cały artykuł dostępny w portalu mil.link:

Artur J. Dubiel: Polskie służby specjalne – potrzeba zmian systemowych