W numerze 15/2018 Chorzowskich Studiów Politycznych pt. „Spory i kontrowersje wokół wybranych problemów współczesnej Europy” ukazał się artykuł Artura J. Dubiela „Operacje informacyjno-psychologiczne jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa”.

Poniżej pogląd on-line, link do pobrania oraz opis całego w/w wydawnictwa.

ChSP15-Operacje-informacyjno-psychologiczne-jako-zagrozenie-bezpieczenstwa-panstwa

Pobierz artykuł – Artur J. Dubiel: Operacje informacyjno-psychologiczne jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa.

Opis ze wstępu:

„W piętnastym, wyjątkowo obszernym numerze „Chorzowskich Studiów Politycznych” uwaga badaczy – politologów, socjologów, prawników i historyków – została skierowana ku problemom związanym z zagrożeniem bezpieczeństwa europejskiego na przełomie wieku XX i XXI.

Narodowy egoizm, kierujący wieloma eurosceptykami oraz jawnymi wrogami UE, nie jest na Starym Kontynencie niczym nowym. Można wręcz powiedzieć, że jest mocno zakorzeniony w europejskiej tradycji. W XX w. jego konsekwencją były dwie wojny światowe.

W I wojnie światowej zmobilizowano do wojska na wszystkich frontach 65 mln ludzi. 8,5 mln z nich zginęło, ponad 21 mln odniosło ciężkie rany, blisko 8 mln znikło bez śladu. Oznacza to w sumie 37,5 mln ofiar, czyli tyle, ile wynosi obecnie populacja Polski, szóstego (a niebawem pewnie piątego) najludniejszego kraju Unii.

W II wojnie światowej, w którą Stary Kontynent wciągnął naprawdę cały glob, łączną liczbę ofiar szacuje się na 85 mln, z czego większość to niebiorąca udziału w działaniach militarnych ludność cywilna. My, współtwórcy ludzkiej kultury i cywilizacji, stoczyliśmy się na absolutne dno barbarzyństwa. Symbolem tego upadku pozostaje Auschwitz.

Dla twórców wspólnoty europejskiej Auschwitz stało się memento – i punktem odniesienia: czego nie robić, czego się wystrzegać. Najważniejsze: wystrzegajmy się propagandy opartej na kłamstwach i uprzedzeniach oraz zgubnych narodowych egoizmów. One nikomu nie służą, w naszym wspólnym interesie – ale zarazem w indywidualnym interesie każdego państwa – jest być razem, współpracować, współtworzyć. Wtedy wszyscy wygrywamy.

Twórcy wspólnoty wiedzieli, że jest ona konieczna dla zachowania pokoju – i bezpieczeństwa. Na ile bezpieczna byłaby dziś samotna, niezwiązana z Unią, Polska? Przykład Ukrainy jest tu mocno pouczający.

Z czasem doszedł jeszcze jeden argument: wspólnota jest konieczna dla zachowania i upowszechniania europejskiego dobrobytu. Idea solidarności, prze- łamywania barier, znoszenia granic, wyrównywania poziomów życia, szanowania się nawzajem, wspierania słabszych, tolerancji dla odmienności, poszanowania praw mniej licznych, ochrona socjalna, edukacja. Oto Europa.

Rozdział pierwszy niniejszego tomu Uwarunkowania kształtowania się niepodległości Polski składa się z czterech artykułów.

Rozpoczyna go obszerny tekst Jana Kantyki, który w kontekście stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, podejmuje próbę przypomnienia zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań kształtowania się dróg do owej wolności.

Z kolei Sławomir Kantyka zarysowuje stosunek głównych nurtów ideowo-politycznych socjalistów polskich do kwestii reform społeczno-gospodarczych i sposobu ich przeprowadzenia po II wojnie światowej.

Uzupełnieniem dwóch powyższych artykułów jest tekst Zbigniewa Kantyki, który snuje refleksje na temat najważniejszych elementów wizji socjalizmu w koncepcji Jana Strzeleckiego, polskiego socjologa i działacza ruchu socjalistycznego.

Sytuację Polski w ostatnim czasie w odniesieniu do bezpieczeństwa demograficznego i ekonomicznego w związku z nasilonymi ruchami migracyjnym pokazuje w swoim artykule Jarosław Graziadei-Darmas.

Rozdział kończy analiza Błażeja Chorosia i Ewy Skrabacz, którzy prezentują wyniki badań dotyczące wykorzystania kwestii bezpieczeństwa w telewizyjnych debatach przed wyborami samorządowymi z 2014 r. oraz parlamentarnymi z 2015 r.

Rozdział drugi Wyzwania dla polityki bezpieczeństwa krajów Unii Europejskiej składa się z 10 artykułów.

Grzegorz Haber przedstawia formułowanie libertariańskiej koncepcji sprawiedliwości, opierając się na zmianie postrzegania podstawowych wartości: wolności i równości.

Monika Kabata analizuje kompetencje nadane Wysokiemu Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz relacji między nim a innymi organami Unii Europejskiej.

Przemysław Fordymacki weryfikuje hipotezę badawczą, że współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej istnieje nie tylko w wymiarze państw sojuszniczych UE i NATO, ale również poprzez realizację dawnej koncepcji sojuszu państw Trójmorza i Międzymorza.

Andrzej Łydka przybliża jeden z instrumentów realizacji polityki migracyjnej Unii Europejskiej, tj. działania w ramach operacji EUNAVFOR Med Sophia. Ustanowiona w 2015 r. miała za główny cel zwalczanie przemytu ludzi przez Morze Śródziemne.

Bartosz Maziarz ukazuje różnice w podejściu do zagadnienia misji wojskowych przez polskie i niemieckie władze, z punktem ciężkości na realizację zobowiązań sojuszniczych wobec NATO i Stanów Zjednoczonych podczas konfliktu w Afganistanie.

Magdalena El Ghamari przedstawia istotę oraz wymiary ekspedycyjności wraz z ich relacjami oraz zależnościami w kontekście prowadzonych operacji militarnych w Republice Iraku.

Borys Potyatynyk podejmuje problem relacji pomiędzy prawem państwa do kontroli przepływu informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa a międzynarodowo uznawanymi prawami człowieka, w tym prawa człowieka do publicznego wyrażania poglądów. W tym kontekście analizuje przypadek zamordowania Dżamala Chaszukdżi.

Norbert Honka pisze o bezpieczeństwie socjalnym jako elemencie polityki społecznej samorządu terytorialnego w Niemczech.

Artur Dubiel wskazuje na operacje informacyjno-psychologiczne jako podstawowy element prowadzenia walki informacyjnej. Punkt odniesienia do analizy dla autora stanowią działania służb specjalnych Federacji Rosyjskiej na terenie Polski.

Monika Szynol opisuje współpracę na rzecz rozwoju realizowaną przez Unię Europejską w pierwszej i drugiej dekadzie wieku XXI.

Rozdział trzeci Polityka Rosji a bezpieczeństwo europejskie zawiera trzy artykuły odnoszące się do polityki prowadzonej przez Rosję.

Justyna Doroszczyk próbuje uchwycić istotę koncepcji „rosyjskiego świata” jako jednego z narzędzi realizacji operacji informacyjnych na Zachodzie Europy.

Justyna Olędzka i Magdalena El Ghamari zastanawiają się nad perspektywami polityki imigracyjnej i migracyjnej w kontekście przyszłości Rosji, której liczba ludności zmniejsza się co roku o 700 tys. osób.

Tomasz Ferfecki przedstawia implementację zapisów Doktryny bezpieczeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do działań prowadzonych w Republice Serbii.

Dopełnieniem ChSP nr 15 są zamieszczone na końcu recenzje trzech książek: Tomasza Cebulskiego Auschwitz po Auschwitz (Kraków 2016), Agnieszki Kani Lekcja (nie)obecności. Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej (Kraków 2017) i Marcina Menkesa Stosowanie sankcji gospodarczych – analiza prawnomiędzynarodowa (Kraków 2011).”

dr Alicja Bartuś

Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej.

Zachęcam do lektury.