Nowa rzeczywistość, nowe realia. Już w ten weekend zainauguruję prowadzenie zajęć w formie on-line. Edukacja i szkolnictwo wyższe już nigdy nie będą takie jak kiedyś. Na nas dydaktykach spoczywa olbrzymia odpowiedzialność, by jakość nie spadła a jeszcze zyskała. Wykorzystajmy tę szansę. Do zobaczenia na zajęciach!

Co miałem na myśli? Już spieszę z obszerniejszą odpowiedzią. Zagrożenie koronawirusem spowodowało podjęcie odgórnej decyzji o zawieszeniu prowadzenia zajęć w dotychczasowej, stacjonarnej formie. Zarówno w szkołach podstawowych, średnich, jak i uczelniach wyższych. Receptą na zaistniałą sytuację ma być prowadzenie zajęć w formie zdalnej.

Rozwój technologii, szczególnie Internetu, mediów społecznościowych i nowoczesnych narzędzi komunikacji od dawna, od strony technologicznej, pozwala na prowadzenie zajęć on-line. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań pozwalających na szerzenie wiedzy w ten sposób. Brakowało jedynie kompleksowych regulacji legislacyjnych.

Chcemy czy nie, ten wymuszony krok nastąpił. Pytanie, czy należy zakładać wycofanie się z tych rozwiązań po ustaniu zagrożenia. W mojej skromnej opinii, nie powinniśmy nawet tego rozważać a prowadzić prace nad rozwojem tej formy nauczania i rozliczania efektów. Równocześnie prowadzone powinny być prace nad szybkim i skutecznym przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu, by Internet jako prawo człowieka było prawem faktycznym a nie tylko teoretycznym. Prawem tak ucznia, studenta jak i nauczyciela czy wykładowcy.

Idąc dalej, rozwiązania te powinny wręcz wymuszać podniesienie jakości kształcenia. Działania te muszą objąć tak szkoły i uczelnie, jak i samych nauczycieli i wykładowców. Potrzeba tu jednak przemyślanych rozwiązań systemowych.

Oczywiście nie musimy przechodzić na całkowitą formę on-line, ale część zajęć, czasem z przyczyn losowych, jako dopuszczalna forma alternatywna mogłaby się tak odbywać i warto być na to przygotowanym. Niech aktualne wymuszone działania będą impulsem do rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego, czego wszystkim w tych trudnych chwilach życzę.