Właśnie mija moje pierwsze 5 lat w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. A w sumie to 7, bo przypominam, że jestem także i absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej. 

Moja przygoda – choć nie jest to najlepsze słowo – rozpoczęła się trochę przypadkiem a wynikała z potrzeby prowadzenia zajęć w ramach praktyki dydaktycznej w trakcie studiów doktoranckich. 

Przygoda mocno rozwojowa, bo uznaję ten okres za najbardziej owocny w rozwoju nie tylko dydaktycznym. Ogromnie cenię sobie możliwość prowadzenia zajęć, które niejako zmuszają mnie do trzymania poziomu i ciągłego rozwoju, ponadto ciągły kontakt z Kolegami dydaktykami i naukowcami oraz samymi Studentami daje mi wielką satysfakcję i często inspiruje do dalszych i kolejnych rozważań. 

Otrzymałem ogromne zaufanie w postaci objęcia stanowisk kierownika Zakładu Dydaktycznego Bezpieczeństwa Narodowego i menedżera tożsamego kierunku a także i przyznanych stypendiów.

Działaliśmy i działamy wspólnie także na polu naukowym w ramach Instytutu Naukowego Bezpieczeństwa w Chorzowie i Instytutu Prawa i Administracji w Poznaniu. Wydawaliśmy wspólnie Chorzowskie Studia Polityczne, organizowaliśmy konferencje i seminaria.

WSB przyczyniło się także do mojej wzmożonej aktywności na polu medialnym, co wymaga odpowiedzialności za każde słowo, zwłaszcza w chwilach nieszczęść i kryzysów. 

Nie miałem i nie będę miał lepszego miejsca pracy – ever, miejsca gdzie łączę doświadczenie i hobby z pracą, co jest największą satysfakcją. A jak mawiał klasyk: nie pracujesz, kiedy zajmujesz się tym co lubisz… 

Dziękuję całej kadrze WSB w Chorzowie a szczególne podziękowania kieruję do: wicekanclerza mgr. Andrzeja Janiaka, dziekanów dr. Krzysztofa Koja, prof. Krzysztofa Krysieniela, prof. Łukasza Makowskiego (przy okazji: gratulacje Łukasz!), dr Beaty Gdak-Hanak, dr. Łukasza Wawrowskiego a także dr Alicji Bartuś oraz prof. Józefa Habera.

Nie zapominam też o Paniach z Biura Dziekana, Dziekanatu, DOD-u, naszych niezawodnych portierach oraz byłej i obecnej ekipie marketingu i PR!

Liczę na kolejne pięciolatki.

Dziękuję!