W najnowszej części cyklu #dlaStudenta, przedstawiam kolejny wpis z kategorii Bibliografia, tym razem tematem przewodnim jest terroryzm.

Zestawienie jest bardzo różne, traktuje o terroryzmie, antyterroryzmie i mylonym z tym ostatnim kontrterroryzmie. Wszystkie pozycje są po polsku. Mam cichą nadzieję, że zestawieniem uda mi się zachęcić do zgłębienia arcyciekawego tematu związanego z zagrożeniami terrorystycznymi, nie tylko studentów, ale także innych ciekawych świata czytelników.

Spis jest niejako uzupełnieniem poprzednich spisów,tj.:

#dlaStudenta: Bibliografia — Informacja w systemie bezpieczeństwa państwa

#dlaStudenta: Bibliografia — służby specjalne.

Aleksandrowicz T. — Terroryzm międzynarodowy

Cymerski J. — Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej

Dmochowski A. — Czas strachu

Gasztold P. — Zabójcze układy. Służby PRL i międzynarodowy terroryzm

Hayden M. — Na krawędzi

Hołyst B. — Terroryzm

Jałoszyński K. — Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi

Jałoszyński K., Zubrzycki W., Babiński A. (red.) — Policyjne siły specjalne w Polsce

Jarmoła T. — Kontrterroryzm

Karolczak K. — Encyklopedia terroryzmu

Komar M. — GROM, siła i honor

Królikowski H. — GROM

Kubiak K. — Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski

Liedel K. — Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego

Liedel K., Mocek S. — Terroryzm w medialnym obrazie świata

Liedel K., Mroczek A. — Terror w Polsce — analiza wybranych przypadków

Liedel K., Piasecka P. — Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych

Marszałek M., Limanowski J. T. (red.) — Zwalczanie terroryzmu

Nowakowska-Krystman A., Zubrzycki W., Daniluk P., Mazur-Cieślik E.— Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych

Pacek B. — Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej

Rękawek K. — Człowiek z małą bombą. O terroryzmie i terrorystach

Rybak J. — GROM.PL

Rybak J. — Lubliniec.pl

Siadkowski A. — Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w lotnictwie cywilnym w Polsce

Siadkowski A., Tomasik A. — Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego

Tomczak M. — Ewolucja terroryzmu

Townshend C. — Terroryzm

Yonah A., Milton H. — Superterroryzm

Tradycyjnie zaznaczam, iż powyższe zestawienie nie wyczerpuje i nigdy nie wyczerpie zagadnienia związanego z terroryzmem. Zapraszam do dyskusji, pytań i sugestii uzupełnienia listy.