Kontynuując rozpoczęty cykl #dlaStudenta, prezentuję kolejny wpis z kategorii Bibliografia, tym razem na tapetę bierzemy pozycje książkowe — głównie polskie — nt. służb specjalnych. Kwestie wywiadu i kontrwywiadu, tak cywilnego, jak i wojskowego wywołują wiele kontrowersji i niejasności, owianych nutką tajemniczości, legend i przekoloryzowanych historii. Tym samym, zestawienie pozycji głównie naukowych, przyda się nie tylko studentom, ale każdemu zainteresowanemu funkcjonowaniem służb specjalnych. Co więcej, poniższy, skromny wykaz powinien pozytywnie wpłynąć na kwestie rozumienia i właściwego postrzegania zagadnień dotyczących służb typu intelligence.

Spis jest swoistym uzupełnieniem poprzedniego: #dlaStudenta: Bibliografia — Informacja w systemie bezpieczeństwa państwa.

Berliński M., Zulczyk R. — Gry wywiadów: Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Gondek L. — Wywiad polski w III Rzeszy

Górka M. (red.) — Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa

Górka M. (red.)— Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku

Graczyk K. — Gry wywiadów: Operacja >>Reichswehrministerium<< Misja Majora Sosnowskiego

Larecki J. — Słownik szpiega

Minkina M. — Gry wywiadów: FSB. Gwardia Kremla

Minkina M. — Gry wywiadów: Sztuka wywiadu w państwie współczesnym

Minkina M., Gałek B. — Gry wywiadów: Kłamstwo i podstęp we współczesnym świecie

Musiał F. — Podręcznik bezpieki

Nawrocki Z. (red.) — Urząd Ochrony Państwa 1990–2002

Puchała F. — Szpieg CIA w polskim Sztabie Generalnym

Skóra W., Skubisz P. (red.) — Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku. Tom 1

Skóra W., Skubisz P. (red.) — Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku. Tom 2

Skóra W, Skubisz P. (red.) — Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku. Tom 3

Siemiątkowski Z. — Wywiad a władza

Siemiątkowski Z., Zięba A. (red.) — Służby specjalne we współczesnym państwie

Swoboda P. — Wywiad i kontrwywiad w Polsce w procesie przemian systemowych (1989–2007)

Trahair R. C. S. — Czarna księga szpiegów

Wojtaszczyk K. (red.) — Polskie służby specjalne. Słownik

Wroński P. — Spowiedź życia

Wroński P. — Czas nielegałów

Żebrowski A. — Ewolucja polskich służb specjalnych. Wybrane obszary walki informacyjnej

Periodyki:

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego — Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Secretum — Służby specjalne, bezpieczeństwo, informacja

Zeszyty Naukowe — Akademia Obrony Narodowej / Akademia Sztuki Wojennej

Ponadto lektura obowiązkowa:

Andrew C., Mitrochin W. — Archiwum Mitrochina I

Andrew C., Mitrochin W. — Archiwum Mitrochina II

Bagley T. — Wojny szpiegów

Pacepa I., Rychlak R. — Dezinformacja

Suworow W. — Akwarium

Suworow W. — GRU

Suworow W. — Szpieg

Tradycyjnie muszę zaznaczyć, że powyższe zestawienie nie wyczerpuje tematu i jego źródeł, będzie uzupełniane, ale selektywnie. Na uwagę zasługuje wiele pozycji wydanych przez IPN. Zapraszam do dyskusji, sugestii i pytań dotyczących powyższych i innych pozycji.