Poniżej dla zainteresowanych Studentów, rozszerzona bibliografia do przedmiotu Informacja w systemie bezpieczeństwa państwa. Zestawienie zawiera książkowe pozycje w języku polskim, jako uzupełnienie sylabusu, ujmując zagadnienia walki informacyjnej, operacji informacyjnych, operacji psychologicznych i cybernetyki (społecznej). Literaturę dotyczącą służb specjalnych — ze względu na szeroki charakter — wydzielono do osobnego zestawienia (#dlaStudenta: Bibliografia — Służby specjalne)

Aleksandrowicz T. — Podstawy walki informacyjnej

Bączek P. — Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego

Brzeski R. — Wojna informacyjna — wojna nowej generacji

Ciborowski L. — Walka informacyjna

Filipkowski W., Mądrzejowski W. — Biały wywiad. Otwarte źródła informacji — wokół teorii i praktyki

Frączek M., Marczyk M. — Wybrane aspekty bezpieczeństwa cybernetycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Golicyn A. — Nowe kłamstwa w miejsce starych

Harrel Y. — Rosyjska cyberstrategia

Janczak J., Nowak A. — Bezpieczeństwo informacyjne. Wybrane problemy

Kacała T. — Działania psychologiczne w Siłach Zbrojnych RP

Kacała T. — Działania psychologiczne wybranych państw

Kossecki J. — Cybernetyka społeczna

Kossecki J. — Metacybernetyka

Kotarbiński T. — Traktat o dobrej robocie

Larecki J. — Słownik szpiega. Angielsko — polski słownik terminologii służb specjalnych

Liderman K. — Bezpieczeństwo Informacyjne

Liedel K. — Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego

Liedel K. (red.) — Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego

Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T. — Analiza informacji. Teoria i praktyka

Modrzejewski Z. — Operacje informacyjne

Narożna D. (red.) — Informacja i konteksty społeczno — kulturowe. Studium politologiczne

Nowak A., Scheffs W. — Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym

Olchowski J., Mancel M. — Internet jako narzędzie komunikacji globalnej

Pacek B., Hoffmann R. — Działania sił zbrojnych w cyberprzestrzeni

Pacepa I., Rychlak R. — Dezinformacja

Rajczyk R. — Nowoczesne wojny informacyjne

Szpyra R. — Cyberbezpieczeństwo militarne w amerykańskiej praktyce

Unold J. — Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni

Volkoff V. — Psychosocjotechnika, dezinformacja. Oręż wojny

Wiśniewski B. — System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne

Żebrowski A. — Ewolucja polskich służb specjalnych. Wybrane obszary walki informacyjnej. (Wywiad i kontrwywiad w latach 1989–2003)

Żebrowski A. — Walka informacyjna w asymetrycznym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy

Oczywiście powyższe zestawienie nie wyczerpuje źródeł i będzie uzupełniane, ale o wybrane pozycje. Jestem otwarty na sugestie i pytania dotyczące innych pozycji.