Poniższy artykuł to zestaw pytań, wątpliwości i wstępnych wniosków, związanych z obecną sytuacją w Polsce w aspekcie zagrożenia koronawirusem COVID-19. Będą pytania o badania naukowe, pytania o wnioski i rekomendacje na przyszłość. Pytań będzie sporo, cześć bez oczywistej odpowiedzi, cześć może retoryczna. 

Po co te pytania i dane? Analiza poniższych zagadnień powinna być przyczynkiem do przygotowania adekwatnej reakcji na przyszłość na podobne przypadki i zdarzenia, co zdecydowanie jest nieuniknione. 

Cały artykuł dostępny w portalu mil.link: COVID-19 w Polsce – pytania i wątpliwości