Z okazji przypadającego na 29 maja Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych, Artur J. Dubiel na zaproszenie Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas, wziął udział w spotkaniu z cyklu: (Nie)bezpieczeństwo obszaru MENA – laboratorium bliskowschodnie, pt. Polska aktywność na misjach wojskowych poza granicami kraju.

W ramach wydarzenia A. Dubiel jako przedstawiciel Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie i Instytutu Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, wygłosił referat pt. „Wpływ udziału Wojska Polskiego w misjach wojskowych na system bezpieczeństwa narodowego”.

Black silhouette of soldiers at night. View from above, toned and colorized. Squad in action